Sheikhpura
Sl No. Block
1 Ariari
2 Sheikpura
3 Barbigha
4 Ghatkusumba
5 Chebara
6 ShekhopurSarai