GAYA
   
Sl No Block Name
1 Amas
2 Atri
3 Banke Bazar
4 Barachatti
5 Bathani
6 Belaganj
7 Bodh Gaya
8 Dobhi 
9 Dumaria
10 Fatehpur
11 Guraru
12 Gurua
13 Imamganj
14 Khizarsarai
15 Konch
16 Manpur
17 Mohanpur
18 Mohara
19 Nagar
20 Paraiya
21 Sherghati
22 Tankuppa
23 Tekari
24 Wazirganj