BHOJPUR
   
Sl No. Block Name
1 Agaiaaw
2 Ara Sadar
3 Bahara
4 Bihiya
5 Charpokhri
6 Garahani
7 Jandishpur
8 Koilwar
9 Piro
10 Sahar
11 Sandesh
12 Shahpur
13 Tarari
14 Udwantnagar