Saharsa
Sl No. Block
1 Nauhatta
2 Mahishi
3 Kahra
4 Sourbazar
5 Simiri Baktiyarpur
6 Salkhua
7 Sonbarsa
8 Banma Itahri
9 Patarghat
10 Sattarkatiya