MUNGER
Sl No. Block
1 Asarganj
2 Bariyarpur
3 Dharahara
4 Haveli Kharagpur
5 Jamalpur
6 Sadar Munger
7 Sangarampur
8 Tarapura
9 Tetiyabamber